Terapeutti Kimmo Takasen teos Tunne Lukkosi ilmestyi noin vuosi sitten. Siitä on nopeasti tullut yksi suosituimpia suomalaisia self help -kirjoja. Takasen kirjassa käsitellään ja kuvataan yhteensä 18 tunnetta eli tunnelukkoa. Näitä ovat Takasen mukaan mm. uhrautuminen, alistuminen, riippuvuus, vaativuus, hyväksynnän haku tai riittämätön itsekontrolli. Tunnelukkojen teoria konkretisoidaan lukijalle erilaisten testien ja mielikuvaharjoitusten kautta. Heti johdannon jälkeen seuraakin tunnelukkotesti, jonka avulla ohjataan tunnistamaan omia, henkilökohtaisia ajattelumalleja. Näiden kautta kirjan sisällöstä muodostuu lukijalle hyvin personoitu ja mieleenpainuva lukukokemus.

Yli 250 sivun teos avaa tunteiden maailmaa mielenkiintoisista, toki varsin loogisista, näkökulmista. Esimerkiksi: Miten olet oppinut ajattelemaan? Opetatko toisia kohtelemaan itseäsi huonosti? Pitivätkö vanhempasi tarpeitasi tärkeinä? Noin puolet kirjasta käsittelee tunnelukkojen syntymistä, toinen puolisko keskittyy haitallisista toiminta- ja ajattelumalleista pois oppimiseen sekä hyvien ominaisuuksien vahvistamiseen. Hyvän tekstin lisäksi tässä kirjassa on kaupanpäällisenä aktiivinen ote, itse tekeminen ja ratkaisukeskeisyys.