Jos on aikomus käydä terapiassa pidempänä ajanjaksona, niin ehkä kannattaa tutustua useampiin terapeutteihin ja heidän työskentelytapoihinsa. Asiakas voi käydä saman terapeutin luona muutaman kerran ja katsoa, onko tämä terapeutti sopiva hänelle. Jollei ”synkkaa” esimerkiksi vielä viiden käyntikerran jälkeen, kannatta ehkä vaihtaa terapeutti. Ensimmäiset kohtaamiset ovat tärkeitä terapiassa, olkoon sitten kyse pitkästä tai lyhyestä terapiasta. Terapeutin pitää olla valppaana ja kuunnella myös asiakkaan kehon kieltä: ottaa huomioon kaikki ne sanalliset ja ei sanalliset viestit, jotka asiakas viestittää koko ajan terapiahuoneessa.

On todella taitolaji olla rento ja silti koko ajan läsnä terapiahuoneessa. Asiakas kyllä huomaa, jos terapeutti on ”ajan tasalla” ja läsnä keskinäisessä kommunikaatiossa. Terapeutin kannattaa seurata hienovaraisesti, jos asiakas ei ole tyytyväinen kyseessä olevaan terapiaan, olkoon sitten kyseessä terapiametodi tai henkilökemia. Asiakas yleensä ilmoittaa jos asianlaita on näin. Vaikka terapeutti olisi taitava, kukaan ei pysty auttamaan kaikkia ihmisiä. Tästä syystä verkostoituminen muiden terapeuttien kanssa on tärkeää. Terapeutin on myös tärkeää olla tietoinen omista rajoistaan ja kyvyistään, niin että voi tarvittaesssa lähettää asiakkaan eteenpäin toiselle terapeutille.

Tietyille asiakkaille terapeutin sukupuoli tai ikä voi olla tärkeä. Naishenkilö ehkä haluaa puhua naisterapeutin kanssa (esim. jos kyse on seksuaalirikoksesta tai raiskauksesta), mutta tiedän ettei se aina pidä paikkaansa. Minulla on itselläni ollut monia naisasiakkaita, joille terapeutin sukupuoli ei ole se olennainen asia. Olennainen asia on se, toimiiko henkilökemia asiakkaan ja terapeutin välillä. Uskaltaako asiakas tulla ”esiin” juuri sellaisena kuin hän on, tuoda ne kipuasiat esiin tämän terapeutin kanssa. Kaikki psykoterapian tutkimukset viittaavat siihen, että kaikkein olennaisin asia terapiassa (jos puhutaan terapian tuloksellisuudesta) on suhteen laatu asiakkaan ja terapeutin välillä. Eri psykoterapian koulukuntien keskinäinen kilpailu koskee kuitenkin yleensä eri terapeuttisia metodeja ja teoriaa ihmisestä. Tämä ei ole kuitenkaan ole se ratkaiseva asia terapiahuoneessa.

Lue lisää terapia-aiheisia tekstejä terapeuttien blogista. Voit myös toivoa uutta aihetta alla olevalla lomakkeella. Kiitos etukäteen avustasi.