Danin vastaus oli hyvä tähän kysymykseen liittyen. Haluan mainita seuraavat asiat, jotka olen itse pohdiskellut liittyen yllä olevaan kysymykseen: ennenkuin tilanne riistäytyy käsistä erilaisissa perhekonflikti tilanteissa, painopiste pitäisi olla prosessin alkupäässä, eli perheen pitäisi saada apua mahdollisimman nopeasti ja riittävästi. Silloin voitaisiin välttyä yhteiskunnalle kalliilta huostaanottoilta, jotka helposti jättävät arpensa niin lapseen kuin vanhempiin. Avohuollon erilaisia tukitoimia ei ole valitettavasti akuutisti helposti saatavilla eri paikkakunnilla maassamme. Jonot saattavat olla mittavia ja yhteiskunnan päivystykseenkin resurssit voivat olla rajalliset. Lapsen etu arvioitaessa on kiinnitettävä huomiota siihen, miten eri toimenpidevaihtoehdot ja ratkaisut turvaavat lapselle tasapainoisen kehityksen ja hyvinvoinnin, sekä läheiset ja jatkuvat ihmissuhteet.

Lyhytterapiavaihtoehto voi olla varteenotettava juuri siksi, että siellä on tarjolla apua nopeastikin erilaisiin elämän solmukohtiin, eri ikäisille ihmisille, myös nuorisolle ja lapsille. Joskus yksikin kerta auttaa jo eteenpäin. Olen huomannut itse, että pelkästään se tieto, että joku muu ihminen kyseessä olevan perheen ulkopuolella tietää perheen vaikeasta elämäntilanteesta, auttaa ja tuntuu lohduttavalta. Yleensä vanhemmat ovat pidemmän ajanjaksona itse yrittäneet löytää erilaisia ratkaisuja onnistumatta siihen. On myös tärkeää terapiassa, ettei syyllistetä vanhempia. Päinvastoin pitäisi kehua vanhempia siinä missä he itse kokevat, että he ovat onnistuneet lasten kasvattamisessa.

Kynnyksen pitää olla matala avun hakemisessa, etteivät aikuiset (vanhemmat) koe terapiaa viimeisenä vaihtoehtona, kun kaikki muut keinot on ”käytetty loppuun”. Yhteistyö muitten viranomaisten kanssa on mahdollinen (ja ehkä joskus paikallaan), mutta siitä pitäisi aina keskustella avoimesti kyseessä olevan perheen kanssa, miten he suhtutuvat ja hyötyvät siitä. Perhe voi aina olla varma siitä, että terapiahuoneessa käydään luottamuksellisia keskusteluja ja niistä ei kerrota viranomaisille. Aivan kuin Dan mainitsi, viranomaisille riittää yleensä se tieto, että perhe käy terapiassa.