Ratkaisukeskeisessä psykoterapiassa käyntikertojen määrään vaikuttaa kaksi asiaa; tavoite ja sen saavuttaminen. Etukäteen terapian kestoa voi olla hankala ennustaa tarkkaan, koska työskentely päättyy kun tavoite on saavutettu ja asiakas on saavuttanut sen mitä tuli terapiasta hakemaan. Koska tavoite on keskeisessä asemassa, sen selvittämiseen ja muotoiluun käytetään ratkaisukeskeisessä työskentelyssä aikaa ja se halutaan tehdä huolellisesti. Joskus voi olla että työskentely rohkaisee asiakasta selvittelemään toistakin ongelmaa ja silloin on uuden tavoitteen määrittelyn aika. Toisinaan taas tavoite voi muuttua ja elää ja se hyväksytään täysin.

Etukäteen näistä asioista ei tarvitse olla huolissaan koska terapeutti osaa ohjata oikeanlaisilla kysymyksillä asiakasta eteenpäin. Joskus asiakkaan ongelma itsessään voi olla mahdoton hoitaa (esim. puolison tai läheisen menetys) mutta asiakas saa keskustellessaan uusia näkökulmia asiaan ja tavoite voi olla esimerkiksi selviäminen eteenpäin vaikeassa tilanteessa. Jotkut asiakkaat toivovat työkaluja esim. ahdistuksen tai temperamentin hallintaan ja silloin käynneillä voi olla opetuksellinenkin ulottuvuus, jossa käydään läpi erilaisia keinoja, jotka ovat auttaneet muita vastaavassa tilanteessa olevia henkilöitä.

Kuitenkin tärkeintä terapiassa on keskustelu, joka lähtee asiakkaan tarpeista ja perustuu luottamukseen ja pyrkimykseen auttaa. Keskusteluissa pyritään luomaan ilmapiiri, jossa on hyvä puhua ja toisaalta jossa on mahdollisuus voimaantua ja tuottaa ideoita ongelman suhteen. Ratkaisukeskeisessä psykoterapiassa terapeutilla on hieman aktiivisempi rooli kuin perinteisimmissä psykoterapiamuodoissa.

Lue lisää terapia-aiheisia tekstejä terapeuttien blogista. Voit myös toivoa uutta aihetta alla olevalla lomakkeella. Kiitos etukäteen avustasi.