Jos kumppani ei halua tulla terapiaan, apua voi hakea yksinkin. Kirkon perheasiain neuvottelukeskuksen kävijöistä 40 prosenttia tulee nykyään ilman puolisoa pariterapiaan. Yhdessä asioiden käsitteleminen on toki tehokkainta tapa hakea apua erilaisiin parisuhdeongelmiin. Tutkimusten mukaan yli 80 prosenttia hyötyy pariterapiasta. Minimissään käyntikertoja on 2-3. Tavallisesti käyntikertoja on 3-8. Jo yksikin tapaaminen saattaa olla jollekin asiakkaalle hyödyksi.

On hyvä muistaa, että mieltä ei voi pakottaa. Ja toista ihmistä ei voi pakottaa muuttumaan. Ihminen pystyy vain muuttamaan omaa asennettaan toista ihmistä kohtaan. Henkilökohtainen mielipiteeni pariterapiasta on, että parisuhde voi hyötyä, vaikka vain toinen hakee ulkopuolista apua. Miehet suhtautuivat terapiaan nihkeästi vielä 90-luvulla ja pitivät kiinni huonostakin suhteesta. Nykyisin he hoitavat aktiivisesti suhdetta ja hakeutuvat yksinkin terapiaan. Tärkeää pariterapiassa on, että molemmat osapuolet voivat tuntea, ettei heitä syyllistetä.

Minusta Danilla oli hyviä oivalluksia, miten saada toinen osapuoli kiinnostumaan pariterapiasta – jos asianlaita on, ettei puoliso jostain syystä halua tulla yhdessä oman partnerin kanssa terapiaan. Itse otan aina esiin pariterapiassa myös ne asiat, jotka toimivat suhteessa ja mistä löytyy iloa ja toivoa. Pyydän aika usein myös osapuolet erikseen kirjoitamaan paperille kolme hyvää asiaa toisesta osapuolesta ja niitä asioita omasta elämästä joissa ehkä olisi parantamisen varaa. Kehun aina molemmat osapuolet siitä, että he ovat uskaltaneet tulla yhdessä terapiaan (jos asianlaita on näin). Jos toinen tulee yksin terapiaan, niin annan aina toisellekin mahdollisuuden tulla erikseen jos hän näin haluaa. Yleisesti ottaen, otan parit ainakin alussa kerran erikseen vastaanotolleni ja sen jälkeen yhdessä. On aina niitä asioita, jotka ovat helpompia ilmaista terapeutille, kun toinen osapuoli ei ole läsnä.

Terapia auttaa ymmärtämään omaa itseä ja toista. Vaikeita hetkiä ovat ne, kun tunteista ja vaietuistakin asioista puhutaan avoimesti, ja kun itseä arvioidaan kriittisesti. Terapia on onnistunut, kun apua hakeva pääsee puhumaan tunteistaan, tarpeistaan ja toiveistaan, ja keksii sitten itse miten jatkossa haluaa toimia.

– – –

Lue lisää terapia-aiheisia tekstejä terapeuttien blogista. Voit myös toivoa uutta aihetta alla olevalla lomakkeella. Kiitos etukäteen avustasi.