Haluatko tutustua lyhytterapiaan sekä strategisella tasolla että käytännön esimerkein? Jay Haleyn toimittama teos Lyhytterapian lähteillä, Milton H. Erikcsonin terapeuttiset menetelmät on silloin hyvä valinta.

Ericksonin aikana, 50-luvulla, erilaiset luovat ja kekseliäät hoitomenetelmät, kuten esimerkiksi kotitehtävien antaminen asiakkaalle, olivat täysin uusi tapa toimia. Kirjan takakansi esitteleekin Erikcsonin olleen lyhytterapialle sitä mitä Freud oli psykoanalyysille – varsin vaikuttava vertaus.

Milton H. Erikcson kehitti mallin, jossa terapiaprosessin alussa, yhdessä asiakkaan kanssa, määritellään tavoitteet joita kohden terapiassa lähdetään kulkemaan. Lyhytterapia onkin aina ratkaisukeskeistä ja tavoitteellista. Kirjan parasta antia ovat Ericksonin kuvaukset asiakastilanteista ja prosesseista, toimintatavoista ja strategioista, joilla hän johdattaa asiakkaan kohti oivalluksia ja ratkaisuja.